Boka Ykb

Exigo håller kurser i YKB i Irsta beläget strax utanför Västerås.

Vi är godkända av Transportstyrelsen för att bedriva YKB-fortbildning som är obligatorisk för lastbilsförare.

Vi har befogenhet att utfärda Yrkeskompetensbevis.

Vi använder oss av bla TYA:s material.

De fem delkurserna är:

Sparsam körning

Godstransporter

Lagar och bestämmelser

Ergonomi och hälsa

Säkerhet och kundfokus

Efter att du har genomgått 35 timmars fortbildning utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis.

Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.
Efter avslutad delkurs utfärdas intyg till kursdeltagaren men först efter att hela utbildningen är genomförd (alla fem delkurser) erhålls yrkeskompetensbeviset.

Kontakta oss för att boka in kurserna eller för mer information på 021 – 49 00 910
eller kursledare Johnny Nilsson YKB 073-520 28 69 och mail info@exigo-ab.se